top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraOndřej Kreidl

TISKOVÁ ZPRÁVA: VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI GLANCE MEDIA

25. září uspořádala společnost Glance Media valnou hromadu. Ta se usnesla, že s platností od 3. října 2017 se jediným jednatelem společnosti Glance Media spol. s r.o. stává Ondřej Kreidl. Zároveň zhodnotila dosavadní vývoj a vytyčila své hlavní cíle do budoucna.

Rok 2017-18 Rok 2017 je zlomový pro médium CineXpress, a to hned ve dvou procesních oblastech. První souvisí s přechodem reklamního média na formát DCP, což bude mít za následek zvýšení kvality zobrazení i úsporu provozních nákladů. Byl zahájen vývoj nástroje pro efektivnější plánování filmových představení v multikinech CineStar.

„V budoucnosti chceme svou pozornost zaměřit rovněž na designové požadavky svých řešení a komfort provozu médií jak z pohledu editorů, tak i manažerů. Dále chceme posílit již beztak silné pole datové analytiky. Jsme také nuceni reagovat na trend stále klesající kvality technologií“, zdůraznil výkonný ředitel a zakladatel Glance Media Ondřej Kreidl. Úsilí bude zaměřeno i na automatizaci diagnostiky, kde je společnost sice ještě na začátku, její architektura se ale přesto vymyká běžně dostupným technologiím Digital Signage. Všechny tyto cíle zvládá Glance Media naplňovat bez zvyšování počtu zaměstnanců, požadavky smluvních partnerů uspokojuje bez odkladů a s vysokou spolehlivostí.

Střednědobý výhled Rok 2017 byl ve znamení významného posunu k samostatnému financování výzkumu a vývoje. To však šlo na vrub rychlosti vývoje a růstu paralelních aktivit. Společnost ale nyní získala argumentaci podloženou daty a nemusí tak své budoucí partnery vystavovat zbytečným rizikům. Mimo sféru vlivu společnosti jsou obchodní modely budoucích partnerů a velmi pomalu se rozbíhající úroveň práce s programovými pásmy, tedy s obsahem. Dříve nebo později bude společnost stát před otázkou, jak se vhodně zapojit do mediálního obsahu. V následujících 5 letech se Glance Media také zaměří na získání dalších partnerů a na ještě větší personální stabilizaci.

O společnosti Společnost Glance Media, specializující se na centrálně řízená reklamní média v místě prodeje, byla založena Ondřejem Kreidlem v květnu r. 2008. Jejími vlastníky jsou z 30 % Ondřej Kreidl a ze 70 % společnost AV Media. Společnost staví na úplné digitalizaci, procesním řízení, implementaci datové analytiky a co možná největší automatizaci. Při zachování vysoké flexibility medií se jí tak daří udržovat provozní náklady na přijatelné úrovni. Sama sebe označuje jako “Mediálního operátora”.

Glance Media si zakládá na dlouhodobých a víceúrovňových vztazích se svými partnery. Mezi ně patří společnosti CineXpress, CineStar, Dynamix Media, Geco a Runners Czech. Spravuje téměř 1.000 zobrazovačů v Čechách a na Moravě a 1 v Bratislavě. Média v její správě dosahují nejvyšší možné spolehlivosti, větší než 99 %.


Tagged: 2017,tisková zpráva,valná hromada

23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page